Lid worden

Aanmelden

Download hier uw inschrijfformulier of vraag er naar tijdens de les.
Vul het inschrijfformulier volledig in.
Print het ingevulde formulier uit en geef dit formulier aan de leid(st)er.

Onderaan de pagina Lesaanbod vindt u meer informatie over de contributie.
U kunt een korte beschrijving van de verschillende lessen lezen onder Lesaanbod. Wilt u weten hoe de lessen zijn, kom gerust even langs en neem uw sportkleding mee. Kunt u gelijk meedoen.

Wijzigen of opzeggen

Dat gebeurt natuurlijk niet, de lessen zijn veel te leuk!
Mocht u door omstandigheden uw lidmaatschap toch willen opzeggen of u gaat verhuizen, geef dit dan schriftelijk of per e-mail door aan de ledenadministratie (zie onderstaand adres). Doe dit vóór het ingaan van het volgende kwartaal*.
Als u later opzegt dan de genoemde data, dan betaalt u de contributie door tot het einde van het lopende kwartaal.
Voor het incasseren van de contributie vragen wij u een machtiging af te geven. Als u deze machtiging niet afgeeft wordt er €2,50 per termijn aan administratiekosten in rekening gebracht.

Het adres van de ledenadministratie is:
Tuinstraat 60, 1506 VZ Zaandam.
e-mail: ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl

* Kwartaalverdeling:

1e kwartaal 1 december
2e kwartaal 1 maart
3e kwartaal 1 juni
4e kwartaal 1 september