Gebruik van foto’s

Op alle wedstrijden en activiteiten van de vereniging worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen gebruikt worden op alle media van de vereniging, zoals het Clubblad De Brug, de website, sociale media en folders.
De vereniging maakt graag gebruik van foto’s als illustratie bij verslagen van wedstrijden, maar natuurlijk ook om te laten zien hoe leuk de verschillende activiteiten bij de vereniging zijn.
Bij het gebruik van foto’s proberen we zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. De in beeld gebrachte personen mogen geen hinder of schade ondervinden van plaatsing van een foto.

Ondanks dat wij uw privacy of die van uw kinderen zo goed mogelijk proberen te bewaken, kan het zijn dat u om welke reden dan ook liever niet heeft dat er foto’s van u of uw kinderen worden gebruikt. Uiteraard respecteert de vereniging deze keuze.
Vanaf heden kunt u op elk inschrijfformulier voor een wedstrijd, evenement of activiteit te kennen geven of u bezwaar maakt tegen het gebruik van foto’s.

Namens het bestuur

PS. Ouders, leden en toeschouwers kunnen natuurlijk de door henzelf gemaakte foto’s ook zelf aanbieden voor publicatie. Als u ons een foto aanlevert geeft u de vereniging automatisch het recht deze te allen tijde te gebruiken.
Alleen wanneer in de foto een naamsvermelding wordt geplaatst behoren de rechten aan de in de foto vermelde persoon en/of bedrijf.