Verenigingskleding

De prijzen zijn nog steeds geldig.
De kleding kan besteld worden via Albert Oosterbroek,
email: penningmeester@krachtenvlugheid.nl