Archief

Update lessen

Geplaatst op 18 november 2020

Beste Leden,

Afgelopen dinsdag zijn in de persconferentie de tijdelijke maatregelen weer teruggedraaid dus met ingang van donderdag 19 november 2020 mogen ook de lessen:
Ouder en Kind, Turnen dames op de woensdag, damesconditielessen, Aerobic en Heren Keep-Fit weer doorgang vinden met inachtneming van de geldende voorschriften.

Voor Volleybal betekent dit dat er op aangepaste wijze, groepjes van 4, gesport mag worden dus geen hele wedstrijd spelen waardoor geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
Spel onderdelen kunnen derhalve wel worden geoefend zodat de onderlinge afstand aangehouden kan worden.

Ook voor alle jeugduren kan op de thans gebruikelijke manier worden doorgetraind.
De leiding is op de hoogte van de maatregelen die zijn voorgeschreven dus dat is geen belemmering om het lichaam (maar ook de geest) weer op een fijne manier te trainen.

Wij hopen dat wij al onze leden weer in de gymzaal kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Albert Oosterbroek

Deen sponsormuntjes

Geplaatst op 7 november 2020

Kracht & Vlugheid is 2e geworden bij de actie van de Deen! De vereniging heeft een check ontvangen van maar liefst €1250,00!
De meiden op de foto, bedankt voor de turn demonstratie bij de Deen. En iedereen die meegespaard heeft natuurlijk ook heel erg bedankt!

Corona regels (november update)

Geplaatst op 4 november 2020

Beste Leden,

Zoals jullie wellicht weten zijn de coronamaatregelen door het kabinet aangescherpt.
Voor K&V wil dat zeggen dat:

Alle groepslessen m.i.v. donderdag voor de periode van twee weken worden stop gezet.

Het betreft:
Ouder & Kind, Turnen dames op woensdagavond, Work out en Aerobic, conditietraining dames + en Heren Keep – fit
Maar ook geen volleybal.

De jeugdlessen tot 16 jaar gaan op alle locaties gewoon door met in acht nemen van de geldende maatregelen zoals:

 • 1,5 meter afstand van de leiding.
 • Handen wassen
 • In sport kleding komen
 • Niet douchen
 • Na afloop direct naar huis.

Wij hopen dat we over twee weken de lessen weer kunnen hervatten wat afhankelijk is van de coronapandemie.
Houd de website in de gaten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de
CGV Kracht & Vlugheid

Corona regels

Geplaatst op 19 oktober 2020

Wij mogen "gewoon" sporten met in acht neming van de aangepaste regels in verband met Corona.

De belangrijkste regels zijn:

 • Houd altijd 1,5 meter onderlinge afstand.
 • Was regelmatig je handen.
 • Groepsgrootte per zaal is maximaal 30 personen (K&V gaat uit van 20 personen).
 • Gebruik beide kleedkamers zodat men afstand kan houden.
 • Laat de leden in training kleding komen. (schoeisel wisselen en jassen ophangen prima).
 • Douche na de training is niet toegestaan
 • Na afloop van de les dient men niet te blijven "hangen".

Advies:
Met mondkapjes binnen komen en omkleden. Bij het betreden van de sportzaal kan het mondkapje weer af (tenzij men dat niet wil).

Volleybal:
Hier gelden alle bovenstaande regels maar bij het spelen van een "wedstrijd" dient men de afstand in de gaten te houden.
Je kan natuurlijk ook bepaalde onderdelen van het volleybal oefenen zodat afstand houden makkelijker is. (is soms leuker dan een wedstrijd en je leert er veel van)

Algemeen:
Natuurlijk zullen er leden zijn die om welke reden dan ook niet aan de lessen (durven) deel te nemen i.v.m. de huidige coronasituatie.
Dat is uiteraard hun eigen beslissing die gerespecteerd wordt.

Zijn er vragen dan is mijn telefoonnummer 06.23903393

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de
CGV Kracht & Vlugheid

Algemene Leden Vergadering

Geplaatst op 4 september 2020

In deze brief valt meer te lezen over de Algemene Leden Vergadering welke plaats zal vinden op Vrijdag 18 september 2020, 20.00 uur.

Het bestuur zorgt voor een Corona-veilige wijze van vergaderen. Dat betekent dat wij u vragen zich aan te melden als u wilt deelnemen (zie brief). Aanmelden kan tot uiterlijk 16 september.

Deen sponsormuntjes

Geplaatst op 31 augustus 2020

K&V bij de Deen achter Zaandam station! Sparen jullie mee? Hoe meer sponsormuntjes, hoe meer geld we ontvangen voor de aanschaf van nieuwe materialen!

De actie loopt t/m 5 september. Onze buis staat bij de Deen in Westerwatering (Ebbehout), maar je kunt de sponsormuntjes ook in het potje op de tafel in De Greep gooien.

Hervatten activiteiten

Geplaatst op 21 augustus 2020

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Na een korte periode, de maanden juni en juli, werden de sportactiviteiten beëindigd vanwege de zomervakantie.
Vanaf maandag 24 augustus mogen wij gelukkig weer lekker met zijn allen gaan sporten. De leiding van alle lessen is er helemaal klaar voor.

Helaas heeft de vakantie er niet voor gezorgd dat er op de oude, vertrouwde manier gesport kan worden. Corona houdt ons nog steeds in de greep. Over 'De Greep' gesproken, deze is coronaproof gemaakt. Dit geldt ook voor de overige zalen waar wij gebruik van maken. De gemeente Zaanstad heeft regels opgesteld waar Kracht & Vlugheid zich aan conformeert.

Wij proberen een gestroomlijnde manier tijdens, voor en na de lessen te hanteren zodat er zo min mogelijk contact met elkaar wordt gemaakt. In de zalen is voldoende desinfectie aanwezig en alle toestellen worden na de lessen gereinigd. Handen wassen kan natuurlijk bij het bekende sanitair. Hierbij het verzoek om met sportkleding aan naar de les te komen zodat drukte in de kleedkamers wordt voorkomen.

Als wij ons allemaal aan de vastgestelde regels houden, kan er gewoon in de zalen gesport blijven worden.
Binnenkort vindt de uitgestelde Algemene Ledenvergadering plaats, de aparte uitnodiging volgt nog.

Namens het bestuur wens ik iedereen weer veel beweegplezier!

Met vriendelijke groet,
Patricia Kruijt
Voorzitter Kracht & Vlugheid

DEEN sponsoractie

Geplaatst op 17 augustus 2020

Kracht & Vlugheid is één van de vijf sponsordoelen bij de Deen in Westerwatering! Dus haal hier je boodschappen en je ontvangt een muntje bij iedere 10 euro. Stop de muntjes in de koker van Kracht & Vlugheid en sponsor ons!

VAKANTIE

Geplaatst op 6 juli 2020

Op dit moment is het vakantie maar vanaf maandag 24 augustus 2020 starten alle lessen weer op de vertrouwde locaties.

Allen een fijne vakantie en we zien elkaar graag weer in de gymzaal.

Het bestuur

Algemene Leden Vergadering

Geplaatst op 3 juni 2020

In deze brief valt meer te lezen over de uitgestelde Algemene Leden Vergadering. Vragen/Opmerkingen dienen voor 1 juli 2020 te worden ingestuurd en mits de situatie rondom Corona het toelaat, zal de Algemene Leden Vergarding plaatsvinden op vrijdag 18 september 2020.

Workout Jagersveld

Geplaatst op 22 mei 2020

1e keer buiten trainen met de dames van work out. Heerlijk weer en fijn om de spieren weer aan het werk te zetten en te ontspannen. Woensdagavond Jagersveld om 19.15 uur. Ook mee doen? Meld je aan en stuur app bericht naar 06 46880354.

Sportieve groetjes Margot

Jeugd kan weer (buiten) turnen

Geplaatst op 8 mei 2020

Nu de maatregelen in verband met het coronavirus iets versoepeld gaan wij buiten bij De Greep weer voorzichtig buiten turnen.
Alle kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen uitsluitend op deze locatie komen turnen op de aangegeven dag en het juiste tijdstip.
Kijk daarom in het bijgevoegde schema.

Omdat wij ons aan strenge regels moeten houden kan het niet op alle locaties vanwege onder andere de veiligheid daarom kan elk kind op de aangegeven tijd en dag komen turnen onder leiding van hun eigen juf of meester.
Dus vanaf 12 mei 2020 zien wij jullie graag weer elke week.

Het bestuur

Het schema (inclusief overige informatie en regels) is hier te downloaden.

Lessen in coronatijd & contributie

Geplaatst op 4 mei 2020

Beste leden, ouders en/of verzorgers,

De afgelopen weken hebben we om bekende redenen onze lessen moeten staken. Via onze website en de facebookpagina hebben wij geprobeerd u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

De vereniging is afhankelijk van de adviezen van het RIVM, NOC*NSF, KNGU en uiteindelijk de gemeente die bepalen of en hoe we de lessen weer kunnen opstarten.

Lees verder in deze brief

Coronavirus update

Geplaatst op 29 april 2020

Beste leden, ouders/verzorgers,

Zoals beloofd houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t het coronavirus.

Binnen onze vereniging volgen wij de adviezen van het RIVM, NOCNSF en de KNGU. Dinsdag 21 april j.l werd bekend gemaakt dat kinderen tot 12 jaar oud weer buiten mogen sporten. Gemeente Zaanstad werkt aan een protocol waarin wordt bepaald aan welke eisen het buitensporten dient te voldoen. Zodra er meer bekend is over het eventueel opstarten van de lessen zullen wij u daar via Facebook en via de website over informeren.

U zult begrijpen dat het organiseren van deze bijzondere wijze van lesgeven om voorbereiding vraagt. Momenteel kunnen wij nog niet melden of er buiten gesport kan gaan worden. We werken hier hard aan, maar zijn als vereniging van veel factoren afhankelijk.We hopen op uw begrip.

Het bestuur van K&V

Contributie - coronavirus

Geplaatst op 4 april 2020

Beste leden,

De contributie over het 2e kwartaal 2020 is van uw rekening afgeschreven.

Wij begrijpen dat dit vragen kan oproepen omdat er vanwege de coronavirus tot voorlopig 10 mei 2020 geen les mag worden gegeven. Het bestuur is op dit moment aan het bekijken op welke manier zij de leden kan compenseren voor de niet gegeven lessen.

Afhankelijk van de coronasituatie (kunnen wij in juni of augustus starten) denken wij aan een forse reductie (korting) op de contributie over het 3e kwartaal 2020.

Zodra er meer duidelijkheid is van overheidswege (waarschijnlijk na 28 april) kunnen wij ook meer duidelijkheid brengen hoe wij dit exact gaan invullen.

Wij hopen en vertrouwen op uw begrip in deze moeilijke tijden.

Het bestuur

Vorige Volgende