Bestuur

Functie Naam Email Telefoonnummer
Voorzitter Patricia Kruijt voorzitter@krachtenvlugheid.nl 075 - 616 26 76
Secretariaat Margot van den Bor secretariaat@krachtenvlugheid.nl
Penningmeester Albert Oosterbroek penningmeester@krachtenvlugheid.nl 075 - 617 59 46
2e Penningmeester Ron Breidenbach staf@krachtenvlugheid.nl
Lid Sabrina van der Graft 075 - 615 83 75

Commissies

Commissie Leden Email Telefoonnummer
Activiteitencommissie (AC) Monique Bleij
Dineke Lanting
Wil Wiecherink
kamp@krachtenvlugheid.nl Wil Wiecherink:
06 - 15 30 74 98
PR-commissie Susanne Meertens
Jennifer Ramkisoen
Ilya Slingerland
Jenny Tromp
pr@krachtenvlugheid.nl Ilya Slingerland:
06 - 49 68 67 11
Vertrouwenscommissie Joop de Boer
Wil van Koolwijk
Joop de Boer:
06 - 14 28 77 52
Wil van Koolwijk:
06 - 49 63 49 29
Redactie clubblad Liesbeth van der Graft
Sabrina van der Graft
clubblad@krachtenvlugheid.nl
Ledenadministratie André van de Berg ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl
Commissie "De Greep" Rene Bult
Albert Oosterbroek
Fred Slingerland
Bert Smilde
Website Sabrina van der Graft
Eric de Kruijf
pr@krachtenvlugheid.nl
webmaster@krachtenvlugheid.nl
Wedstrijdsecretariaat Wil van Koolwijk wedstrijdsecretariaat@krachtenvlugheid.nl